Skip to content

Zorgen voor elkaar

Als producent en distributeur van energie zijn we ons sterk bewust van onze verantwoordelijkheden – vooral omdat we opereren in één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld.

Gezondheid

We hebben een zorgplicht voor onze collega’s. Maar uiteraard ook voor de omwonenden van onze installaties. Daarom houden we ons graag aan alle strikte wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen.

Veiligheid

Bij Gunvor Energy Rotterdam geloven we dat letsel, ongelukken en beroepsziekten voorkomen kunnen worden. Naast heldere protocollen is een goede rapportage van incidenten, gevolgd door analyses, essentieel voor preventie. Al onze collega’s hebben veiligheid op- en buiten de werkvloer hoog in het vaandel staan. En werken elke dag aan een ongeval-vrije werkomgeving.

Milieu

Wat wel en wat niet mag van de overheid: binnen die kaders opereren we. Altijd. Desondanks zijn fossiele brandstoffen nu eenmaal belastend voor het milieu. Onze overstap naar groene energie is het begin van de oplossing.

Samenleving

Allereerst is het ons doel om in harmonie samen te werken met gemeenschappen, klanten en leveranciers in de buurt. We willen dat ze economisch meeliften op ons succes. Door te vergroenen en onze bedrijfsvoering nog efficiënter te maken, reduceren we schadelijke invloeden op de samenleving.

Daarnaast willen we als organisatie ook een actieve en positieve rol spelen in de omgeving. Zo werken we samen met scholen in de buurt, sponsoren we lokale evenementen, organiseren we open dagen en geven we presentaties om omwonenden te informeren over onze plannen.

2022-06-14_Gunvor_F0674