ROTTERDAM (7 september 2023) – Gunvor Group (“Gunvor”), een toonaangevende wereldwijde handelaar in fysieke energiegrondstoffen, werkt samen met VARO Energy (“VARO”), dat grootschalige productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) zal bouwen op de uitgebreide locatie Gunvor Energy Rotterdam (GER).

De faciliteit zal een totale productiecapaciteit hebben van 350 kpta; ongeveer 70% zal SAF zijn, de rest een mengsel van bio-nafta en bio-propaan. Met volledige flexibiliteit tussen 100% SAF en 100% HVO en geavanceerde voorbehandelingsmogelijkheden zal de VARO-faciliteit in de voorhoede van de SAF-industrie worden gepositioneerd.

De locatie van Gunvor biedt VARO een strategische locatie voor het project in het hart van het Europese energieknooppunt, en de bestaande industriële infrastructuur van GER zal een snelle ontwikkeling ervan mogelijk maken. De productie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 van start gaan, waardoor de faciliteit kan bijdragen aan de aanzienlijke groei van de Europese vraag naar SAF die de komende jaren wordt verwacht. Gunvor zal verder deelnemen via een exploitatie- en onderhoudsovereenkomst en andere investeringen.

Dit partnerschap bevordert het doel van Gunvor om zijn traditionele industriële locatie in Rotterdam te herpositioneren om bij te dragen aan de energietransitie en tegelijkertijd duurzame banen te creëren voor de lokale economie. SAF dat zal worden geproduceerd, heeft gemiddeld 90% minder uitstoot van broeikasgassen (BKG) in vergelijking met conventionele vliegtuigbrandstof en zal deze leveren aan belangrijke klanten van luchtvaartmaatschappijen.